Start NHH består av over 30 medlemmer som brenner for innovasjon og entreprenørskap!

Styret

.
Leder
Nestleder og
Økonomiansvarlig
Informasjonsansvarlig
Informasjonsansvarlig
Markedsansvarlig
Prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig