Drivhuset

Klimakonferanse med fokus på innovasjon og bærekraft

 

I september 2021 gikk Start NHH og NHHS Green Team sammen om å arrangere klimakonferansen Drivhuset 2021. Konferansens formål er å sette søkelyset på sammenhengen mellom innovasjon og bærekraft.

Utfordringene tilknyttet global oppvarming er mer aktuelle enn noensinne. Som samfunn har vi en felles interesse av å ta tak i de nåværende og fremtidige problemene planeten vår står overfor. Vi mener en god måte å starte dette arbeidet på, er å samle og inspirere unge, ressurssterke mennesker til å ta del i og bidra til å akselerere det grønne
skiftet. Konferansen sikter seg derfor spesielt inn mot studenter i Bergen – vi ønsker at de skal se muligheter der andre ser problemer for fremtiden.

Høsten 2022 skal vi igjen arrangere Drivhuset hvor vi inviterer gründere, ledere og eksperter til å dele sine erfaringer og kunnskap. Drivhuset 2022 vil gi studentene dyttet de trenger for å satse på nye idéer og oppfinnelser, slik at flere av fremtidens ledere tør å gå «gründerskolen».

ØNSKER DU Å VÆRE SAMARBEIDSPARTNER TIL NESTE ÅR?