Hva er DRIVHUSET?

 

DRIVHUSET er en klimakonferanse som arrangeres årlig hver høst av Start NHH. Bærekraft vil være en stor del av fremtidig innovasjon i selskaper verden over. Gjennom å arrangere DRIVHUSET 2023 ønsker vi i Start NHH å skape engasjement rundt bærekraft og innovasjon blant studenter i Bergen. Dette året er tema for konferansen: Næringslivets behov for grønn omstilling.

 

FRA VEGRING TIL VINNING 

 

Bærekraft i næringslivet vil være en helt avgjørende faktor fremover for å sikre langsiktig verdiskapning. Derfor er det avgjørende at bedrifter skifter retning fra VEGRING til VINNING. Forbrukere og investorer er i stor grad opptatt av å støtte bedrifter som tar ansvar for miljøet og samfunnet. For oss som studenter er det interessant å vite hvordan bedrifter i dag løser utfordringer som vi (fremtidige arbeidstakere) snart vil ta fatt i.

På arrangementet inviterer vi næringslivsledere, gründere og andre sentrale personer som jobber med innovasjon og bærekraft. Vi ønsker å få belyst utfordringene som næringslivet står ovenfor, men også de mulighetene innovasjon i virksomheter kan skape. DRIVHUSET henvender seg direkte til studentene, som vil være med å forme Norge i fremtiden.

Arrangementet byr på en helaften med spennende foredrag, middag og underholdning. Arrangementet begynner 17:30 og varer til 01:00. For oss i prosjektgruppen er det viktig å presentere bærekraft på en måte som engasjerer, gjerne i form av humor og kjente fjes fra næringslivet. Vi ønsker at deltagere sitter igjen med en uredd og inspirert holdning til klimautfordringen i næringslivet.

Martina Vingsgård

Prosjektleder drivhuset 2023

MAIL: drivhuset@startnhh.no
TLF: + 47 910 09 373

 

FRA TIDLIGERE ÅR: