Start nhh

STUDENTGruppen for deg med interesse for entreprenørskap og innovasjon

OM START NHH

Start NHH er en interessegruppe ved NHH som ønsker å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter både på NHH, og generelt i Bergen. Vi ønsker å spre kunnskap og motivasjon til å skape nye verdier, slik at samtlige studenter ved NHH og i Bergen skal se på det å starte for seg selv som en realistisk og mulig karrierevei når de er ferdig utdannet.

Organisasjonen ble startet i 2001 og har vokst til å bli en fin gjeng bestående av studenter fra alle trinn som brenner for nyskaping. Start NHH er en mangfoldig organisasjon som både har populærforedrag med anerkjente gründere, arrangement for å fremme kvinnelig entreprenørskap, samt aktiviteter med mer faglig tyngde innenfor innovasjon. I tillegg jobber noen av Start sine medlemmer med å hjelpe oppstartsbedrifter med å etablere seg.

Våre interngrupper

Styret

Styret i Start NHH består av lederne for de ulike interngruppene i organisasjonen, i tillegg til leder og prosjektleder. Sammen er styret ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen. Hovedsakelig består arbeidet til styret av administrativt arbeid, herunder økonomisk og organisatorisk arbeid, strategiske planer, oppfølging av Start NHH sine prosjekter og større beslutninger knyttet til driften av studentorganisasjonen.

Eventgruppen

Eventgruppen skal være Start NHHs kreative gjeng som sørger for at vi hele tiden utvikler oss og innoverer organisasjonen. Dette skal de gjøre gjennom å utvikle nye ideer til arrangementer og aktiviteter som Start NHH kan gjennomføre. Medlemmene av gruppen må lære seg hvordan man gjennomfører en kreativ tankeprosess uten noe særlig rammeverk for hvordan sluttproduktet skal bli. Gruppen får dermed mye frihet til å bestemme selv hva de ønsker å arbeide med.

Økonomigruppen

Vi i økogruppen har det overordnede ansvaret for at Start NHH overholder sin egen økonomi. Vi setter opp veiledende budsjett ved hvert semester og sørger for at vi holder oss til disse. Med en viss fleksibilitet. Vi har tett dialog med Markedsgruppen vedrørende inngående sponsormidler og avtaler. Vi har et ansvar i å holde et øye med transaksjonshistorikken og føre billag for utgiftene. Dette gjøres fordi Start skal være transparent og «on the books»; i møte med sponsorer og våre egne medlemmer.

Markedsgruppen

Markedsgruppen jobber for å gi Start NHH økonomisk handlefrihet og tilgang på ressurser. Gruppen har som hovedoppgave å knytte Start NHH til nye ulike selskaper for å skape unike samarbeid som kommer både Start NHH og selskapene til gode. Gruppen har også ansvaret for å opprettholde avtalene Start NHH har med eksisterende hovedsamarbeidspartnere og bidragsytere. Vi utformer kontrakter og sørger for at Start NHH lever opp til det kontraktsfestede samarbeidet.  Markedsgruppen jobber kontinuerlig med å skaffe både økonomiske- og kunnskapsbaserte samarbeidspartnere, og søker ulike fond og støtteordninger om penger til arrangementene våre. Vi har også hovedansvar for alt av Start NHHs markeds- og promoteringsmateriell og bestillingen av dette.

Kommunikasjonsgruppen

Kommunikasjonsgruppen er ansvarlig for å opprettholde en kontinuerlig flyt av informasjon både utad og innad i Start. Gruppen har som hovedoppgave å bygge profilen til Start gjennom sosiale kanaler slik som Facebook, Instagram, LinkedIn samt nettside vår. Gruppen utvikler markedsføringsstrategier, publiseringsplaner, ofte i samarbeid med prosjektgruppene, og sørger for at samtlige medlemmer i organisasjonen er til enhver tid oppdatert på alt som foregår i Start.

Interngruppen

Interngruppen sørger for et godt sosialt miljø og planlegger sosiale arrangementer og aktiviteter innad i Start NHH. I tillegg er interngruppen ansvarlig for at alle medlemmer føler seg inkludert og integrert i studentforeningen. Gjennom året arrangerer vi både sosiale og faglige aktiviteter for medlemmene i Start NHH, og nedenfor følger en rekke av disse.

SEB ScaleCenter

SEB ScaleCenter er en pro-bono inkubator for bærekraftige vekst-selskaper innenfor sentrale norske industrier som energi og hav. Siden oppstarten i 2020 har Start NHH hatt et tett samarbeid med SEB ScaleCenter. Gjennom dette samarbeidet, Remote Workforce, gir medlemmene våre verdifull hjelp og arbeidsstøtte til oppstartsbedriftene i SEB ScaleCenter, og i gjengjeld får man viktig erfaring ved siden av studiene.