SAMARBEIDSPARTNERE

En stor takk til alle våre samarbeidspartnere som støtter Start NHH.
Ønsker du å bli en samarbeidspartner med Start NHH? Ta kontakt!

SEB

SEB er et ledende nordisk finansielt konsern med en sterk tro på at mennesker med entreprenørånd og innovative selskaper spiller en sentral rolle i arbeidet med å skape en bedre verden. Start NHH samarbeider med SEB gjennom pilotprosjektet SEB ScaleCenter. Pilotprosjektet har som formål å styrke startups i sin inngang til det finansielle økosystemet og sørge for at flere av dem klarer å etablere seg som bedrifter. I tillegg til hjelp, gratis kontorplass og consulting fra SEBs Oslo-kontor, har vi i Start NHH vært så heldig å få lov til å bidra med en remote workforce som skal løse mindre oppgaver for startupsene.


VIS

Vestlandets Innovasjonsselskap bidrar til at samfunnsutfordringer løses effektivt, og at ny kunnskap og ideer kommer til nytte. Forskere, gründere og etablert næringsliv kommer til VIS med utfordringer og ideer som vi videreutvikler sammen. VIS støtter opp rundt Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og NHH sitt arbeid med å gjøre Bergen til en attraktiv by for studenter med interesse for innovasjon og entreprenørskap. Sammen har vi et konstruktivt samspill hvor VIS sin kompetanse er tilgjengelig for utdanningsinstitusjonene og deres studenter.


BEA

Bergen Entrepreneurship Academy (BEA) er en felles satsing fra de tre norske utdanningsinstitusjonene HVL, NHH og UiB. BEA er en plattform som har som mål å fremme studententreprenørskapsutdanning, legge til rette for tverrfaglige studententreprenørskapsaktiviteter på tvers av de tre institusjonene, og å fremme samarbeid med bransjeklynger, innovasjonshub-er og alumner. BEA støtter Start-organisasjonene med både driftstilskudd og prosektmidler.

Startup Lab

StartupLab Bergen tilbyr gründere kontorer samt hjelp til å etablere og utvikle teknologibedrifter gjennom nettverk, partnerskap med etablert næringsliv og andre aktiviteter. Start NHH og StartupLab etablerte i 2019 et kunnskapsbasert samarbeid som går ut på at vi hjelper hverandre med arbeidskraft og kompetanse når det trengs. StartupLab hjalp oss for eksempel med å videreutvikle vårt gamle arrangement Jentemiddagen til å bli She Innovates, og er vertskap for en inspirasjons-workshop før Start NHH skal arrangere lokale finale i Venture Cup. Vi samarbeider grunnet vårt felles mål om å sikre enda flere gode oppstartsselskaper i Bergen. 

NVCA

Norsk Venturekapitalforening er interesseorganisasjonen for de aktive eierfondene i Norge, fra såkornfond til venturefond og oppkjøpsfond. Foreningen har rundt 90 medlemmer, hvorav en tredjedel er investerende medlemmer. NVCA er en av våre samarbeidspartnere til Start NHHs arrangementet She Innovates. Her stiller foreningen med økonomisk støtte og faglig kompetanse i form av deltakelse i konferansen. Foreningen har hatt stor innflytelse på at kunnskap om aktive eierfond har blitt spredt. Dette kan bidra til mer kapital, kunnskap og nettverk i utvikling av unge og modne vekstselskaper.

Bergen Kommune

Bergen kommune har et mål om at Bergensregionen innen 2025 skal være ledende i Norge på bærekraftig innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling. Kommunen har i mange år vært en god støttespiller for Start NHH, og bevilger penger til våre ulike arrangementer. Som det fremgår av strategier og gjeldende handlingsplan ønsker Bergen kommune å bidra til vekst og økt sysselsetting, samt å løfte Bergensregionen på innovasjon. Vi samarbeider grunnet dette delte målet.


Argentum

Argentum er en av de ledende investorene i nordiske private equity-fond. Selskapet har flere år vært hovedsamarbeidspartner til Start NHHs største arrangement She Innovates (tidligere kalt Jentemiddagen). I tillegg til å støtte oss økonomisk, samarbeider vi tett i forkant av arrangementet, og i fjor snakket Ellen Amalie Vold fra Argentum om hvordan det var å være kvinne i private equity-bransjen. Grunnen til at vi samarbeider er at både Start NHH og Argentum brenner for å løfte kvinner opp og frem, og ønsker å åpne Bergensstudentenes øyne opp for en mer utradisjonell karrierevei.