Gründerdagen

karrieredagene for nytenkende virksomheter

Det moderne arbeidslivet er i kontinuerlig endring. Etablerte organisasjoner utfordres av nytenkende bedrifter som ønsker å endre markedene og preferansene til kundene. Med stadig raskere teknologisk utvikling åpnes det opp for nye virksomhetsområder samtidig som det tillater samfunnet å effektivisere eksisterende metoder. Dette setter innovasjon og entreprenørskap på agendaen både i næringslivet og i offentlig sektor.

Hver høst arrangeres Karrieredagene ved Norges Handelshøyskole. Med et ønske om å spre kunnskap og motivasjon blant studenter til å skape nye verdier i samfunnet, arrangeres Gründerdagen. Tidligere har vi i samarbeid med Næringslivsutvalget arrangert Gründerdagen siden høsten 2020. Her har både lokale så vel som nasjonale og internasjonale Startups fått muligheten til å profilere seg selv blant studenter i Bergen. Innovasjon handler om å tenke nytt, være kreativ, utfordre, noe Gründerdagen nettopp ønsker å gjøre. 

ØNSKER DIN BEDRIFT Å BOOKE PLASS PÅ SKOLEN?