Grunderdagen

karrieredagene for nytenkende virksomheter

Det moderne arbeidslivet er i kontinuerlig endring. Etablerte organisasjoner utfordres av nytenkende bedrifter som ønsker å endre markedene og preferansene til kundene. Med stadig raskere teknologisk utvikling åpnes det opp for nye virksomhetsområder samtidig som det tillater samfunnet å effektivisere eksisterende metoder. Dette setter innovasjon og entreprenørskap på agendaen både i næringslivet og i offentlig sektor.

Høsten 2020 arrangeres Karrieredagene ved Norges Handelshøyskole. Med et ønske om å spre kunnskap og motivasjon blant studenter til å skape nye verdier i samfunnet, arrangeres Gründerdagen. Her vil både lokale så vel som nasjonale og internasjonale Startups få muligheten til å profilere seg selv blant studenter i Bergen. Dette vil bli en dag, der ingenting holdes tilbake. Innovasjon handler om å tenke nytt, være kreativ, utfordre, noe Gründerdagen 2020 nettopp ønsker å gjøre. Vi gleder oss!

Mer informasjon vil komme løpende.

ØNSKER DIN BEDRIFT Å BOOKE PLASS PÅ SKOLEN?

Lukk meny