OFTE STILTE SPØRSMÅL

Er det noen andre spørsmål du gjerne skulle hatt svar på? 
Ikke nøl med å kontakte oss direkte eller gjennom vår Facebook side.

Start NHH gjennomfører høstopptak og våropptak ved semesterstart. Her vil man få mulighet til å komme på intervju.

Nei, dessverre er det bare mulig for studenter ved Norges Handelshøyskole som kan søke. Men Start NHH er en del av en større organisasjon som heter Start, og i Bergen er det også Start BI og Start Bergen.

Ja, men Start NHH er en uavhengig studentorganisasjon (interessegruppe) som styrer vår egen økonomi og derfor opererer vi uten støtte fra NHHS.

Vi har både Facebook og Instagram profil der vi publiserer jevnlig informasjon om kommende arrangementer og annet relatert til innovasjon og entreprenørskap. I tillegg poster vi også på vår Linked-in.